Mentés a bevásárlólistára
Új bevásárlólista létrehozása

Adjon hozzá termékeket a kódok hozzáadásával

Adjon hozzá CSV fájlt
Írja be az összes termékkódot, amelyet a kosárhoz szeretne adni (vessző után szóközzel vagy új sorban). A kód többször megismétlésével az adott elem annyiszor kerül hozzáadásra, ahányszor megjelenik.

Szabályok a vállalkozóknak - a b2b.innpro.hu

A nagykereskedőkre szabályok - 20.06.2024-ig érvényes - a teljes fájl letölthető ITT
A nagykereskedőkre szabályok - bevezetve 21.06.2024

TARTALOMJEGYZÉK:

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
2. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK AZ INTERNETBOLTBAN
3. AZ ELADÁSI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSÉNEK FELTÉTELEI
4. A TERMÉKÉRT VALÓ FIZETÉS MÓDJA ÉS HATÁRIDEJE 5. A TERMÉK SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK, SZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS IDŐPONTOK
6. A TERMÉKKEL KAPCSOLATOS PANASZOK 7. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK
8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK


1.1. A b2b.innpro.hu bevásárló B2B platform (a továbbiakban: "B2B platform") tulajdonosa az INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI sp. z o.o, amelyet a gliwicai járásbíróság 10. gazdasági osztálya az Országos Bírósági Nyilvántartásba a Rudzka 65C, 44-200 Rybnik címen a 0000944160 KRS számmal jegyzett be, és amely a következő NIP számmal azonosítja magát: 6423234719, nagyvállalkozói státusszal rendelkezik.

1.2. Jelen szabályzat kizárólag az Internet Shopot használó vállalkozóknak szól. A fogyasztóknak minősülő felhasználók esetében a "Szabályzat a fogyasztóknak - az b2b.innpro.hu internetes áruház vásárlóinak" című, szintén az internetes áruház weboldalán elérhető "Szabályzat a fogyasztóknak - az b2b.innpro.hu internetes áruház vásárlóinak" című dokumentumot kell alkalmazni.

1.3 Az Internetes Üzletben a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összefüggésben kezelt személyes adatok kezelője az Eladó. A személyes adatok kezelése az Internet Shop weboldalán közzétett adatvédelmi szabályzatban megjelölt célokból, keretek között és elvek alapján történik. Az adatvédelmi szabályzat mindenekelőtt a személyes adatoknak az Adatkezelő által a Webáruházban történő feldolgozásának szabályait tartalmazza, beleértve a személyes adatok feldolgozásának alapját, célját és hatályát, az érintettek jogait, valamint a sütik és elemző eszközök Webáruházban történő használatára vonatkozó információkat. Az Internet Shop használata, beleértve a vásárlást is, önkéntes. Hasonlóképpen, a Vevő által az Internetes áruház használatával kapcsolatos személyes adatok megadása is önkéntes, az Adatvédelmi Szabályzatban megjelölt kivételektől függően (a szerződés megkötése és az Eladó jogszabályi kötelezettségei).

1.4 Fogalommeghatározások:


1.4.1. MUNKANAP - egy nap hétfőtől péntekig, kivéve a munkaszüneti napokat.

1.4.2. REGISZTRÁCIÓS ALKALMAZÁS - az Internet Shopban elérhető űrlap, amely lehetővé teszi egy Fiók létrehozását.


1.4.3. MEGRENDELÉSI FORMANYomtatvány - Elektronikus szolgáltatás, az Internet Shopban elérhető interaktív űrlap, amely lehetővé teszi a Megrendelés leadását, különösen a Termékek elektronikus kosárba helyezésével és az adásvételi szerződés feltételeinek meghatározásával, beleértve a fizetési módot is.

1.4.4. VEVŐ - (1) teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, akinek a Weboldal használata, beleértve az Adásvételi Szerződések megkötését is, közvetlenül kapcsolódik üzleti vagy szakmai tevékenységéhez (azaz ebben az esetben nem fogyasztó); (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelynek a törvény jogképességet biztosít; - aki az Eladóval Adásvételi Szerződést kötött vagy szándékozik kötni.

1.4.5. Polgári Törvénykönyv - a Polgári Törvénykönyvről szóló 1964. április 23-i törvény. (Törvénytár 1964. évi 16. szám, 93. pont, módosított szöveg).

1.4.6. ACCOUNT - Elektronikus Szolgáltatás, a Szolgáltató adatkommunikációs rendszerében a Vevő által megadott egyedi névvel (login) és jelszóval megjelölt erőforrások összessége, amelyben a Vevő által megadott adatok és az általa az Internet Shopban leadott Megrendelésekre vonatkozó információk tárolódnak.

1.4.7. HÍRLEVEL - Elektronikus szolgáltatás, a Szolgáltató által e-mailben nyújtott elektronikus terjesztési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy minden Felhasználó automatikusan megkapja a Szolgáltatótól az egymást követő kiadások ciklikus tartalmú hírlevelét, amely a Termékekről, hírekről és az Internetáruház akcióiról szóló információkat tartalmazza.

1.4.8. TERMÉK - a Webáruházban elérhető olyan szolgáltatás, amely nem Elektronikus Szolgáltatás vagy ingóság, és amely a Vevő és az Eladó között létrejött Adásvételi szerződés tárgyát képezi.

1.4.9. SZABÁLYZAT - az Internet Shop jelen Szabályzata.

1.4.10. WEBBOLT - a Szolgáltató internetes áruháza, amely a következő internetes címen érhető el: b2b.innpro.hu

1.4.11. ELADÓ; SZOLGÁLTATÓ - Robert Błędowski, aki INNPRO ROBERT BŁĘDOWSKI néven folytat üzleti tevékenységet, bejegyezve a Lengyel Köztársaság gazdasági ügyekben illetékes minisztere által vezetett, a gazdasági tevékenységről és információkról vezetett központi nyilvántartásba, amelynek székhelye és szolgáltatási címe: ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik, NIP 6423040197, REGON 243139422, e-mail címe: kontakt@innpro.pl, telefonszáma: 533 234 303.

1.4.12. ELADÁSI SZERZŐDÉS - a Vevő és az Eladó között a Webáruházon keresztül megkötött vagy megkötött, a Termékre vonatkozó adásvételi vagy teljesítési szerződés.

1.4.13. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁS - a Szolgáltató által a Vevő részére az Internetes Üzleten keresztül elektronikus úton nyújtott szolgáltatás.

1.4.14. SZOLGÁLTATÓ - (1) teljes jogképességgel rendelkező természetes személy, akinek a Weboldal használata, ideértve az Adásvételi szerződések megkötését is, közvetlenül kapcsolódik üzleti vagy szakmai tevékenységéhez (azaz ebben az esetben nem fogyasztó); (2) jogi személy; vagy (3) jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeti egység, amelyet a törvény jogképességgel ruház fel; - elektronikus szolgáltatást igénybe vesz vagy igénybe kíván venni.

1.4.15. MEGRENDELÉS - a Vevőnek a Megrendelőlapon keresztül tett akaratnyilatkozata, amelynek célja a Termékértékesítési szerződés megkötése az Eladóval.

2. ELEKTRONIKUS SZOLGÁLTATÁSOK AZ INTERNETBOLTBAN


2.1 Az alábbi Elektronikus szolgáltatások állnak rendelkezésre az Internetes áruházban: Fiók, megrendelőlap és hírlevél.


2.1.1. Fiók - a Fiók használata három egymást követő lépés elvégzése után lehetséges a Vevő részéről: (1) a Regisztrációs űrlap kitöltése, (2) a "Fiók regisztrálása" mezőre való kattintás és (3) a Fiók létrehozására vonatkozó szándék megerősítése a megadott e-mail címre automatikusan küldött megerősítő linkre való kattintással. A Regisztrációs űrlapon az Ügyfélnek a következő adatokat kell megadnia: cégnév, adóazonosító szám, a számlák típusa (belföldi, EU-n belüli vagy export), cím (utca, házszám/lakásszám, irányítószám, város, ország), e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám és jelszó.

2.1.1.1. A Számlaelektronikai szolgáltatás határozatlan ideig ingyenesen vehető igénybe. A Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy bármikor, indoklás nélkül megszüntesse a Számlát (lemondás a Számláról) a Szolgáltatóhoz intézett megfelelő kérelemmel, különösen e-mailben a kontakt@innpro.pl címre, vagy írásban a ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik.

2.1.2. Megrendelőlap - a Megrendelőlap használata abban a pillanatban kezdődik, amikor a Vevő az első Terméket az elektronikus kosárba helyezi az On-line üzletben. A Megrendelés akkor jön létre, amikor a Vevő összesen két egymást követő lépést teljesít - (1) a Megrendelőlap kitöltése és (2) a Megrendelőlap kitöltése után a "Megrendelem fizetési kötelezettséggel" gombra kattintás a Webáruház honlapján - Addig a pillanatig lehetőség van a megadott adatok saját maga általi módosítására (ehhez a megjelenő üzeneteket és az Internetes Webáruház honlapján elérhető információkat kell követni). A Megrendelőlapon szükséges, hogy a Vevő megadja a Vevőre vonatkozó alábbi adatokat: cégnév, NIP szám, cím (utca, házszám/lakásszám, irányítószám, város, ország), e-mail cím, kapcsolattartási telefonszám és az adásvételi szerződésre vonatkozó adatok: Termék(ek), a termék(ek) mennyisége, a termék(ek) szállítási helye és módja, a fizetés módja.

2.1.2.1. Az Elektronikus Szolgáltatási Megrendelőlap ingyenesen biztosított, egyszeri jellegű, és megszűnik az azon keresztül történő megrendelés leadásának pillanatában, vagy az azon keresztül történő megrendelésnek az Ügyfél általi korábbi megszüntetésének pillanatában.

2.1.3. Hírlevél - a Hírlevélre való feliratkozáshoz a Vásárlónak a Webáruház weboldalán látható "Hírlevél" fülön meg kell adnia e-mail címét, amelyre a Hírlevél későbbi kiadásait küldeni kívánja, és rá kell kattintania a "Feliratkozás" mezőre. A Hírlevélre való feliratkozásra a Fiók létrehozásakor a megfelelő jelölőnégyzet bejelölésével is lehetőség van - a Fiók létrehozásának pillanatában a Vevő feliratkozik a Hírlevélre.

2.1.3.1 A Hírlevél elektronikus szolgáltatás határozatlan ideig ingyenes. Az Ügyfélnek lehetősége van arra, hogy bármikor, indoklás nélkül leiratkozzon a Hírlevélről (Hírlevél leiratkozás), a Szolgáltatóhoz intézett megfelelő kéréssel, különösen e-mailben a kontakt@innpro.pl címre, vagy írásban a ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik.

2.2 A Szolgáltató által használt távinformációs rendszerrel való együttműködéshez szükséges technikai követelmények: (1) számítógép, laptop vagy más multimédiás eszköz internet-hozzáféréssel; (2) elektronikus levelezéshez való hozzáférés; (3) webböngésző: Mozilla Firefox 17.0. és újabb verzió vagy Internet Explorer 10.0. és újabb verzió, Opera 12.0. és újabb verzió, Google Chrome 23.0. és újabb verzió, Safari 5.0. és újabb verzió, Microsoft Edge 25.10586.0.0.0. és újabb verzió; (4) ajánlott minimális képernyőfelbontás: 1024x768; (5) a cookie-k és a Javascript engedélyezése a böngészőben.

2.3 A Vásárló köteles a Webáruházat a személyiségi jogok és szerzői jogok, valamint a Szolgáltató és harmadik személyek szellemi tulajdonának tiszteletben tartásával a jogszabályoknak és a jó gyakorlatnak megfelelően használni. A címzett köteles a tényeknek megfelelő adatokat megadni. A címzett köteles megtiltani a jogellenes tartalmak benyújtását.

2.4 A panaszok kezelésére vonatkozó eljárás:

2.4.1. A Szolgáltató által nyújtott Elektronikus Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat, valamint a Webáruház működésével kapcsolatos egyéb panaszokat a Vevő nyújthat be:
2.4.2. elektronikus formában, elektronikus levélben az alkalmazási platformon keresztül.

2.4.3. Az Ügyfélnek ajánlatos a panasz leírásában megadni: (1) a panasz tárgyára vonatkozó információkat és körülményeket, különösen a szabálytalanság típusát és időpontját; (2) az Ügyfél kérését; és (3) a panaszos elérhetőségét - ez megkönnyíti és meggyorsítja a panasz Szolgáltató általi feldolgozását. Az előző mondatban meghatározott követelmények csak ajánlás formájában szerepelnek, és nem érintik a panasz ajánlott leírása nélkül benyújtott panaszok hatékonyságát.

2.4.4. A Szolgáltató a panaszra haladéktalanul, de legkésőbb a benyújtástól számított 14 naptári napon belül válaszol.

3. AZ ELADÁSI SZERZŐDÉS LETÖLTÉSÉNEK FELTÉTELEI3.1 A Vevő és az Eladó közötti adásvételi szerződés megkötésére azt követően kerül sor, hogy a Vevő az Általános Szerződési Feltételek 2.1.2. pontja szerinti megrendelést adta le a webáruházban található megrendelőlap segítségével.

3.2 A Terméknek az Online Shop weboldalán feltüntetett ára lengyel zlotyban van megadva, és tartalmazza az adókat. A Megrendelés tárgyát képező Termék adókat is tartalmazó teljes áráról, valamint a szállítási költségekről (beleértve a szállítási és kézbesítési díjakat) és egyéb költségekről, illetve - amennyiben e költségek összege nem állapítható meg - azok megfizetésének kötelezettségéről a Vásárlót az Online Shop oldalain a Megrendelés leadása során tájékoztatják, beleértve azt is, amikor a Vásárló kifejezi az adásvételi szerződéssel kapcsolatos akaratát.

3.3 Az adásvételi szerződés megkötésének menete az internetes áruházban a megrendelőlapon keresztül

3.3.1. Az Adásvételi szerződés megkötésére a Vevő és az Eladó között azt követően kerül sor, hogy a Vevő a Szabályzat 2.1.2. pontja szerinti Megrendelést leadta az Internet Shopban.

3.3.2. A Megrendelés leadását követően az Eladó 3 napon belül e-mailben visszaigazolja, hogy elfogadta a megrendelést. A szerződés csak abban a pillanatban jön létre, amikor az Eladó visszaigazolja, hogy elfogadta a megrendelést és megkezdte annak teljesítését. Abban a pillanatban, amikor a Vevő megkapja a fent említett e-mailt, az adásvételi szerződés a Vevő és az Eladó között létrejön.

3.4. A megkötött Adásvételi szerződés egységes szerkezetbe foglalása, védelme és tartalmának a Vevő számára hozzáférhetővé tétele úgy történik, hogy (1) a jelen Szabályzatot elérhetővé teszi az internetes áruház honlapján, és (2) a Vevőnek megküldi a jelen Szabályzat 3.3.2. pontjában említett e-mail üzenetet. Az Adásvételi szerződés tartalma ezen felül rögzítésre és biztonságba helyezésre kerül az Eladó Internetes Boltjának informatikai rendszerében.

4. A TERMÉK FIZETÉSI MÓDSZEREK ÉS FELTÉTELEK


4.1. Az Eladó az Adásvételi szerződés vonatkozásában a következő fizetési módokat bocsátja a Vevő rendelkezésére :

4.1.1. Készpénzben történő fizetés személyes átvételkor.

4.1.2. Banki átutalással történő fizetés az Eladó bankszámlájára.

4.1.3. Az Eladó a nem fogyasztónak minősülő Vevő számára külön megállapodással kereskedelmi hitelt állapíthat meg a Vevő egyedileg megjelölt maximális tartozásszintjével és fizetési határidővel.

4.2. Fizetési határidő:

4.2.1. Ha a Vevő a banki átutalással történő fizetést választja, a Vevő köteles az adásvételi szerződés megkötésétől számított 7 naptári napon belül fizetni.

4.2.2. Abban az esetben, ha a Vevő a személyes átvételkor történő készpénzes fizetést választja, a Vevő a csomag átvételekor köteles a fizetést teljesíteni.

4.2.3. Abban az esetben, ha az Eladó külön megállapodás alapján áruhitelt nyújtott a Vevőnek, a Vevő köteles a fizetést az áruhitelre vonatkozó vonatkozó vonatkozó megállapodásokban megjelölt határidőn belül teljesíteni.

5. A TERMÉK SZÁLLÍTÁSÁNAK KÖLTSÉGE, MÓDJA ÉS IDEJE


5.1 A Terméknek a Vevő részére történő szállítása díjköteles, kivéve, ha az adásvételi szerződés másként rendelkezik. A Termék szállítási költségeit (beleértve a szállítási, kézbesítési és postai díjakat) a Vevő az Online Shop oldalain a szállítási költségekre vonatkozó információs fülön és a Megrendelés leadása során, valamint az Adásvételi szerződéssel kapcsolatos akaratnyilatkozatának kifejezésekor is jelzi a Vevő számára.

5.2 A Termék személyes átvétele a Vevő részéről díjmentes.

5.3 Az Eladó a Termék átadásának vagy átvételének alábbi módozatait bocsátja a Vevő rendelkezésére:

5.3.1. Futárszolgálattal történő kézbesítés.

5.3.2. Raklapos küldemény.

5.3.3. Személyes átvétel a következő címen lehetséges: ul. Rudzka 65c, 44-200 Rybnik - munkanapokon, 8:00-16:00 óra között

5.4 A Terméknek a Vevő részére történő kiszállításának határidejét minden alkalommal hozzávetőlegesen jelezzük a Vevőnek a Megrendelés leadásakor. A Terméknek a Vevő részére történő átadására vonatkozó határidő kezdete a következőképpen kerül kiszámításra:

5.4.1. A Vevő által történő átutalással történő fizetési mód választása esetén - az Eladó bankszámláján vagy elszámolási számláján történő jóváírás időpontjától.

5.4.2. Amennyiben az adásvételi szerződés az áruhitel hatálya alá tartozik, a pontban említettek szerint. 4.1.3. pontjában említett hitelkeret - az adásvételi szerződés megkötésének napjától.

5.5. A Termék átvehetőségét a Vevő - minden egyes alkalommal hozzávetőlegesen jelzi a Vevőnek a Megrendelés leadásakor. A Termék átvételi készségéről az Eladó a Vevővel kiegészítőleg tájékoztatja a Vevőt. Annak az időszaknak a kezdete, amikor a Termék a Vevő által történő átvételre készen áll, az alábbiak szerint kerül kiszámításra:

5.5.1. Ha a Vevő banki átutalással történő fizetés mellett dönt - az Eladó bankszámláján vagy elszámolási számláján történő jóváírás napjától.

5.5.2. Abban az esetben, ha a Vevő az utánvétes fizetési módot választja - az adásvételi szerződés megkötésének napjától.

5.5.3 Abban az esetben, ha az Adásvételi szerződés a Feltételek 4.1.3. pontjában említett áruhitel fedezete alatt áll - az Adásvételi szerződés megkötésének napjától.

6. TERMÉKREKlamáció


6.1 A Polgári Törvénykönyv 558. cikk 1. §-ának megfelelően az Eladónak a Termékre vonatkozó szavatossági felelőssége a Vevővel szemben kizárt.

7. KIEGÉSZÍTŐ RENDELKEZÉSEK


7.1 Az Eladó jogosult a nem fogyasztónak minősülő Vevővel kötött adásvételi szerződéstől annak megkötésétől számított 14 naptári napon belül elállni. Az adásvételi szerződéstől való elállás ebben az esetben indoklás nélkül történhet, és nem keletkeztet semmilyen követelést a nem fogyasztónak minősülő Vevő részéről az Eladóval szemben.

7.2. Az Eladó jogosult az elérhető fizetési módok korlátozására, beleértve a teljes vagy részleges előrefizetés követelményét, függetlenül a Vevő által választott fizetési módtól és az Adásvételi szerződés megkötésének tényétől.

7.3 Abban a pillanatban, amikor az Eladó a Terméket átadja a fuvarozónak, a Termékkel kapcsolatos előnyök és terhek, valamint a Termék véletlen elvesztésének vagy károsodásának veszélye a nem fogyasztónak minősülő Vevőre száll át. Ebben az esetben az Eladó nem felel a Terméknek a szállításra történő átvételétől a Vevő részére történő átadásáig bekövetkező elvesztéséért, csökkenéséért vagy sérüléséért, valamint a szállítmány szállításának késedelméért.

7.4. Ha a Terméket fuvarozó szállítja a Vevőnek, a nem fogyasztónak minősülő Vevő köteles a küldeményt az ilyen típusú küldeményeknél szokásos időben és módon megvizsgálni. Ha megállapítja, hogy a szállítás során a Termékben hiba vagy sérülés keletkezett, köteles minden szükséges intézkedést megtenni a fuvarozó felelősségének megállapításához.

7.5 Nem fogyasztónak minősülő Ügyfelek esetében a Szolgáltató az Elektronikus Szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződést azonnali hatállyal és indoklás nélkül felmondhatja az Ügyfélnek küldött erre vonatkozó nyilatkozat megküldésével.

7.6 A Szolgáltató/Eladó felelőssége a Szolgáltatás igénybevevőjével/ügyféllel szemben, függetlenül annak jogalapjától, - mind az egyes követelések, mind az összes követelés tekintetében összességében - az adásvételi szerződés alapján kifizetett ár és szállítási költség összegére, de legfeljebb ötszáz zlotyra korlátozódik. A Szolgáltató/Eladó a Szolgáltatás igénybevevőjével/ügyfelével szemben csak a szerződés megkötésekor előre látható tipikus károkért felel, és nem felel a Szolgáltatás igénybevevője/ügyfele elmaradt hasznáért.

7.7 Amennyiben a Vevő nem veszi át a csomagot, az Eladó jogosult 150 PLN összegű kötbért felszámítani a Vevőnek.

7.8 Az Eladó / Szolgáltató és a Vevő / Szolgáltatás igénybe vevője között felmerülő bármely jogvita az Eladó / Szolgáltató székhelye szerint illetékes bíróság elé kerül.

8. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK


8.1 A Webáruházon keresztül megkötött szerződések lengyel nyelven jönnek létre.

8.2 A feltételek módosítása:

8.2.1 A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szabályzat módosítására.

8.2.2 A jelen Üzletszabályzat alapján a folyamatos szerződésektől eltérő szerződések (pl. adásvételi szerződés) megkötése esetén a jelen Üzletszabályzat módosítása semmilyen módon nem érinti a Szolgáltatás igénybe vevői/ügyfelei által a jelen Üzletszabályzat módosításának hatálybalépése előtt szerzett jogokat, így különösen a jelen Üzletszabályzat módosítása nem érinti a már leadott vagy benyújtott Megrendeléseket és megkötött, teljesített vagy teljesített adásvételi szerződéseket.

8.3 A jelen Feltételek által nem szabályozott kérdésekre a következők általánosan alkalmazandó rendelkezései az irányadóak lengyel jog, különösen a következők: Polgári Törvénykönyv; 2002. július 18-i törvény az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról. (Journal of Törvények 2002. évi 144. szám, 1204. tétel, módosított változat) és az általánosan kötelező érvényű jog egyéb vonatkozó rendelkezései.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel